Öljysäiliön turvallinen käyttö, tarkastaminen ja käytöstä poistaminen

Tämä on öljysäiliön omistajille ja haltijoille tarkoitettu TANKKI –riskienhallintatyökalu, jonka avulla saat relevantin ja ajantasaisen tiedon lämmitysöljysäiliöriskeistä. Lisäksi saat tietoa farmarisäiliöiden turvallisesta käytöstä.

Vastaaminen on helppoa: vastaa kysymyksiin ja siirry seuraavalle sivulle painikkeesta. Voit myös siirtyä sivulta toiselle työkalun yläreunan välilehdistä. Riskimittari havainnollistaa vastauksista muodostuvaa öljysäiliöriskin suuruutta.

Lopuksi voit tallentaa ja tulostaa vastaukset. Sähköisen riskienhallintatyökalun tietoja ei kerätä ylläpitäjän rekistereihin, vaan työkalun tavoitteena on lisätä tietoisuutta öljysäiliöihin liittyvistä riskeistä.

Selvitä öljysäiliösi riskit!

TANKKI –riskienhallintatyökalu kehitettiin Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa EAKR-rahoitteisessa TANKKI –hankkeessa, jonka tavoitteena oli lämmitysöljysäiliöiden aiheuttamien pohjavesi- ja maaperäriskien pienentäminen sekä riskienhallinnan parantaminen Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hanke toteutettiin vuosina 2012 – 2014.

Riskienhallintatyökalun kehitystyöhön osallistuivat Hollolan, Nastolan, Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä Riihimäen kaupunki, Hämeen ELY-keskus sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokset.